A-team

Junioruniversets A-team

A-team står for AppWriter-team

I indeværende skoleår startede jeg et nyt tiltag op, som en gren på stammen som er mit FIT hold.

Jeg fremlagde tanken på mit hold og fortalte, at alle ordblinde kunne ansøge, – der var rigeligt med ansøgninger at vælge i mellem!

Jeg valgte 4 ud. 4 IT-kyndige og empatiske elever fra Fit udgør nu A-team.

A-team kan bl.a. hjælpe i hverdagen, hvis teknikken driller. 

De har lov til at forlade undervisningen for at assistere i andre klasser. 

A-team skal være skarpe på AppWriter og kan afholde småkurser og være sparring for de elever, som ikke er i Fit, men som har brug for at benytte AppWriter (tosprogede, læsesvage, …)

A-team holder månedlige sparringsmøder med mig, hvor der samles op på opgaver og aftaler, samt snakkes indhold. De kan evt. producere korte videovejledninger til de programmer der anvendes, som elever, personale og forældre kan hente støtte i. 

Der ligger for A-team også et medansvar i at have fingeren på pulsen og tjekke nye ting ud, som de sammen med mig kan undersøge og drøfte ift. anvendelighed.

A-team tager ud i klasserne sammen med mig og beretter om div. nye tiltag, deltager på forældremøder, sparrer med ledelsen, deltager på elevråd m.m. Det har givet status at være med i A-team – og det er så fedt at se de ordblinde være stolte af dem selv, og det de kan!

Jeg har hængt plakater med billeder af dem op rundt på skolen, – og det har givet heltestatus i skolegården; “Se, det er ham fra A-team!”