Grammatik og stavning

Grammatik-materialer

Danskfaglighed har udviklet grammatikprodukter, hvor hænder og hjerne skal spille sammen om grammatikken.

Der skal spilles, quizzes, konkurreres og samarbejdes.

Grammatik kan sagtens være sjovt – vi har materiale til alle alderstrin – og her er ingen sort/hvide kopiark!

Forskningsprojektet Gramma3 har sat spot på Grammatikundervisning;

”At den traditionelle skolegrammatik ikke gør eleverne dygtigere til at skrive korrekte og gode tekster, har vi vidst i mange år. (…)Men det kræver stor grammatisk viden hos lærerne og didaktisk nytænkning at sadle om i grammatikundervisningen. (….)ikke mindst hos læremiddelproducenterne,” siger Kristine Kabel, adjunkt ved DPU, Aarhus Universitet.

Jeg har arbejdet med stave- og grammatikkurser i mange år!

Jeg har undervist elever fra 0. – 9. klasse, haft specialundervisning, undervist i specialklasser, haft holdundervisning for elever, der havde brug for større faglig udfordring og for elever der havde faglige udfordringer.

En ting havde alle eleverne til fælles – de elskede at lege med grammatikken!DERFOR udviklede jeg Grammatikleg!Grammatikleg er lækre brikker, sjove spil med genkendelige motiver, spændende hæfter i lækkert layout og fine plakater med gode huskereler. 

Her er materiale til et utal af grammatiklektioner, hvor du kan præsentere eleverne for en ny og anderledes grammatikundervisning, som de vil lære af og glædes over! 

Der medfølger instruktioner til alle spil. 

Der findes pt brikker, der træner:  • Bindeord

Desuden har vi lavet 6 hæfter omhandlende: Funktionel grammatik

Et træningshæfte med fokus på verber/udsagnsords endelser med afsæt i funktionel grammatik.

Inkl. facit – som evt tages fra inden kopiering.

Komma

Et kommahæfte med alt, hvad du har brug for, for at dine elever får skovlen under kommaet!

Nutids-r

Et hæfte på 15 sider omhandlende den hyppigste stavefejl i Danmark – det manglende nutidsr.

Her er forklaringer, huskeregler og øvelser – både lette og svære

Du finder hæftet her: https://danskfaglighed.dk/vare/nutids-r/

Der findes desuden en pakke med hæftet samt de 2 udsagnsord spil, som er tilknyttet.

Det finder du her: https://danskfaglighed.dk/vare/nutids-r-pakken/

Dobbeltkonsonant

Et hæfte der gennemgår brugen af dobbeltkonsonant.

Der er gode forklaringer – og sjove, varierende, lærerige øvelser.

Desuden medfølger to differentierede vendespil om dobbeltkonsonanter.

Morfemer

Et hæfte der opklarer, hvad morfemer er, hvad de betyder, hvilke slags der findes og, hvorfor de skal kende dem.

Der er indlagte opgaver, repetition af ordklasserne og henvisning til morfemspillet, sammensatte ord-kødben, navneordspyramider og udsagnsordslys.

Du kan købe hæftet alene eller alle delene samlet i en Morfempakke.

Stavekursus 1

Et træningshæfte til mellemtrinnet eller til brug i den supplerende undervisning. Hæftet kan benyttes til den fælles klasseundervisning eller den individuelle differentierede stavetræning. Øvelserne kommer rundt om de typiske fejltyper med særligt fokus på vokalforveksling, konsonantfordobling, stumme bogstaver, navneords endelser, udsagnsords endelser og sammensatte ord. Du kan vælge at købe selve hæftet samt de medfølgende 2 spil til 65 kr https://danskfaglighed.dk/vare/stavekursus-haefte-inkl-2-spil/

Eller du kan vælge den større pakke til 200kr (du sparer 75kr); https://danskfaglighed.dk/vare/stavekursus-haefte-med-6-spil-samt-haeftet-dobbeltkonsonant-samlet-pakke/

Denne pakke består af hæftet “Stavekursus”, hæftet “Dobbeltkonsonant” med 2 spil samt de 4 sæt brikker: Navneordskort, Regelmæssige udsagnsord biceps💪🏼, De uregelmæssige udsagnsord lys🕯og Sammensatte navneord kødben

Fodbold

Megen “kedelig” grammatik kan gøres sjov og spændende i den rette indpakning!

Nemlig den der lige rammer eleverne og kan skabe en “relation” og en bro ind i netop deres interessesfære.

22 sider der, med fodbolden i fokus, træner argumenterende tekster, forholdsord, biord, sammensatte navneord, udsagnsord, tillægsord, indsætningsdiktat, krydsord, antonymer og boganmeldelse.

Alle hæfter er lavet i et lækkert layout med nutidigt sprog og brug af nutidige fraser, navne og interessefelter.

Brikkerne indgår i flere af hæfterne – men kan sagtens bruges uden også – så undlader du blot at printe siden, hvor brikkerne præsenteres.Du kan købe alle materialerne samlet i Den kæmpestore grammatikpakke her:

Er I flere, der ønsker at købe hele Den kæmpestore grammatikpakke, hvor alle hæfter og nævnte brikker indgår, er det muligt.I sender blot en besked til mig på info@danskfaglighed.dk med navnene på de lærere, som skal kunne downloade materialet. 

Derefter sender jeg en kode, som lærerne kan benytte til download af materialet hver især – og dermed lovligt benytte til alle elever på skolen. Der købes 2 download pr lærer.

Prisen er for 

3-5 lærere 2500

6-10 lærere 5000

10-15 lærere 7000

15 – 20 lærere 10.000

(Gramma3 er et samarbejde mellem forskere fra DPU, Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Nationalt Videncenter for Læsning og har ingen sammenhæng med Danskfaglighed)

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Design-uden-navn-6-1024x1024.png

2 Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.