Mælkebøtten

Specialundervisning/ressourcelærer/supplerende/ekstra/radiatorlærer – kært barn har mange navne.

I 2016 havde tanken spiret længe nok til , at jeg gerne ville vande det frø; tanken om, at lave kurser fremfor støtte i klassen.

Jeg synes ofte støttefunktionen endte som “radiatorlærer” som ikke ydede det han/hun ville og kunne; det rykkede ikke noget fagligt. Tålmodighed er ikke en dyd jeg besidder, -og efter selv at ha’ været støttelærer syntes jeg, at det kunne gøres bedre!

Jeg tror aldrig, jeg rykkede noget fagligt ved de elever, jeg var sat på, jeg gik aldrig derfra med følelsen af at have gjort en forskel. Ressourcerne kunne udnyttes meget bedre og da jeg blev læsevejleder, var jeg klar til at pitche min ide til ledelsen – min afdelingsleder var med, min skoleleder ligeså og HELDIGVIS var mine medspillere, kollegerne også 👍🏼

Jeg startede med 4 kurser og har nu 7 forskellige kurser jeg udbyder i løbet af året. Jeg ønskede mit eget lille lokale – og det fik jeg (jeg er så blevet flyttet 4 gange – men det tager jeg med ;-))

En søvnløs nat fandt jeg frem til et navn – til lokalet og til mine kurser. Efter lockouten søgte jeg 10.000kr af de såkaldte “Lockoutmidler” til møbler – og fik dem! Drog i IKEA og købte gule og sorte møbler – og navnet blev derfor Mælkebøtten – jeg skrev det lille script på min telefon og nu går man på kursus i Mølkebøtten!

Lykken er lopper med Mælkebøtter 😉


Velkommen i Mælkebøtten!

I dette skoleår er både læsevejlederen i indskolingen samt matematikvejlederen budt med. Vi har nu et nyt lille kursuskatalog, denne gang inkl matematik, ude. Det lugter lidt af den hedengangne specialundervisning- men det særlige fokus man kan have på hvert kursus – med elever fra både indskoling og mellemtrin er GULD🌼Her rykkes der noget og både forældre og kolleger melder positivt tilbage. Mælkebøtten består!

Kurser:

Læseforståelse

Formål: At eleverne på kurset opnår en større læseforståelse.

Vi ved 

  • at der skal undervises i læseforståelse fra skolestarten. da evnen til at forstå en tekst er en kompleks proces som udvikler sig over tid
  • at gode tekniske læsefærdigheder ikke automatisk fører til god læseforståelse og at afkodningskomponenten kan automatiseres – det kan forståelseskomponenten ikke
  • at der er stærke sammenhænge mellem et godt ordforråd og læseforståelsen samt at der skal undervises i læseforståelse i alle fag – gennem hele skoleforløbet
  • at undervisningen skal være systematisk, konkret og eksplicit.

Målet er at læseforståelsen/læseforståelsesstrategierne udgør en integreret del af læsekompetencen.

Dette arbejder vi hen imod vha:

  • undervisning i brug af læsestrategier
  • præsentation og gennemgang af forskellige tekstgenrer og tekststrukturer for herved at opnå et kendskab til disse.

– hvilket letter forståelsen af en tekst

  • undervisning i ordforrrådsudvidelse 

– der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og læseforståelse

Når der arbejdes med instruktionslæsning i bogen ud fra en opskrift på frugtsalat
– så laver vi da frugtsalat!

Der arbejdes med materialet

Tid til læseforståelse” af Lene Bülow m.fl. udgivet af Alinea, som henvender sig til elever i slutningen af 3. – 6. klasse.

Materialet fungerer rigtig godt på kurset, da vi typisk kan nå et opslag pr lektion, efterfulgt af div. læringsspil, Desuden er hæfternes indhold brugbare som lektier, da der er gentagne opgavetyper som kan laves uden forklaring, når først man kender materialet.

Materialet lægger op til systematisk arbejde med læseforståelsesstrategier på både fagtekster og skønlitterære tekster. Teksterne er korte og kan inddrages i grupper, parvis eller som selvstændigt arbejde.

Vi slutter altid af med et læringsspil og et bolsje. Mælkebøtten skal være et godt sted at komme! Det er svært at skulle forlade klassen og være “anderledes”! Det skal der kompenseres for.

Bolsjekrukken er et hit – også når man går i 6. klasse og er på Læseforståelseskursus i Mælkebøtten 🙂