Danskfagets glæder

Inferens

“At opfatte det uudtalte kaldes at danne inferens”.

Jo større baggrundsviden des større evne til inferensdannelse – jo større læseforståelse!

Det er nødvendigt at arbejde med inferens i dansk, – særligt på mellemtrinnet, hvor afkodningen er ved at være på plads, og eleverne går fra ”at lære at læse til at læse for at lære” 

  • At lære at læse = færdighed
  • At læse for at lære = redskab

Der er mange måder at arbejde mod bedre inferens på.

Jeg har lavet nogle “Inferenskort” som du kan benytte på mellemtrinnet til at få gang i hjernecellerne. Eleverne kan sidde i par eller gruppe og skiftes til at trække/svare på spørgsmålene ud fra billederne. Alle 24 kort kan downloades her: https://danskfaglighed.dk/vare/inferenskort/

Print dem og laminer dem, – så kan du bruge dem igen og igen og igen…;-)

Man kan arbejde med “huller i teksten”, hvor man som lærer fjerner dele af en tekst, som eleverne nu skal udfylde, ved at nærlæse den øvrige tekst.

Man kan arbejde med vendinger og vække hjernens fokus på alt det, der ikke står i teksten, men som er implicit grundet sammenhængen.

Inferens er den information, læseren må slutte sig til som følge af tekstens eksplicitte information om emnet og dens sproglige signaler i bestræbelsen på fuld forståelse af teksten. Inferens er således læserens følgeslutninger, som skal føre til en dækkende og nuanceret mental model af tekstens samlede udsagn, en situationsmodel. Ideelt set akkumulerer, justerer og forgrener læseren sin situationsmodel på vejen gennem teksten (van Dijk & Kintsch, 1983). 

Der findes brugbare bøger, man kan benytte til at træne inferensdannelse.

Jeg selv benytter “Grænsebørn” af Bent Haller – jeg finder dog mange af teksterne for grumme til de yngste på mellemtrinnet, så der skal nærlæses inden højtlæsningen.

Og jeg synes, man altid skal benytte højtlæsning! Det hjælper eleverne SÅ meget mere end den individuelle læsning, når der skal trænes inferensdannelse.

“Det mærkelige skib” af Anita Krumbach er også god, men er klart for svær til mellemtrinnet.

Desuden kan man læse denne tekst højt – den er virkelig et godt eksempel på en tekst, hvor inferensen skal i brug:

“Aktiviteten er lige så let, som den er sjov. Den kan vare fra lige omkring en time til hele dagen. Det afhænger af, hvor flot dog detaljeret det færdige produkt skal være. Man behøver kun et materiale, men der skal ret meget materiale til., og det skal have den rigtige konsistens. Materialet er bedst, når det er nyt, da det kan have varierende levetid. Hvis man venter for længe med at bruge det, kan det forsvinde. Aktiviteten er ikke sværere, end at alle kan være med”

Hvad er overskriften?? Eleverne kommer med kvalificerede bud – det rigtige svar er:

At bygge en snemand

Og denne:

Overskriften: Dragebygning

SYV STRATEGIER

Kvalitet i Dansk og Matematik – forkortet KiDM – satte i 2016 – 2018 gang i et projekt i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening. 

Projektet havde fokus på 7.-8. klasse i litteraturundervisningen i dansk, men det var hensigten, at den undersøgelsesorienterede didaktik også kunne bringes i spil på de andre klassetrin. Der blev i den forbindelse opstillet syv strategier, inklusive ikoner, som faglig ramme for elevernes udvikling af fortolkningskompetence. 

Jeg synes, der er god inspiration at hente! Du kan finde folderen her: https://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2020/02/KiDM_Unders%c3%b8gende-litteraturundervisning_Pixi.pdf

Hvordan arbejder I med inferens?

One Comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *