Danskfagets glæder

Komma!

Et ord der kan give stress for både elever og lærere. Få elever (om nogen) elsker at sætte komma – og få lærere elsker at lære elever at sætte dem!

Jeg har med grammatik-leg (som du kan læse om her https://danskfaglighed.dk/grammatiktak/) forsøgt at bygge op til at gøre det bare lidt nemmere for eleverne. Når de har leget med ordklasser og ledtyper, håber jeg, det letter både min forklaring OG elevernes forståelse.

Jeg har lavet et kommahæfte – som du kan downloade her: https://danskfaglighed.dk/vare/kom-an-komma/

Her er 24 sider med indførsel i alt, hvad eleverne behøver vide for at forstå kommaets mysterie.

Her gennemgås, udsagnsled, grundled, genstandsled og forholdsordsled.

Der trænes alene og med makker.

Der er indbygget evaluering uden læreren skal rette, og de vigtigste kommaregler er forklaret med eksempler bag i hæftet.

Sidst i hæftet er et diplom – så alle kan fejre overvindelsen over kommaerne!

Der er henvisning til IT-hjælp til de ordblinde elever og der er fokus på brug af nutidige valg af billeder, henvisninger, navne og beskrivelser.

Hæftet er sat lækkert op- og du kan kopiere så mange du lyster – i gode farver og med indbydende billeder!

Jeg tror faktisk, eleverne vil synes, det er ok – jeg har gjort mig umage – og det er testet på min egen 11 årige datter.

En ting er sikkert – det vil lette din forberedelse at bruge hæftet 👌😉

Og lige præcis det – er et af formålene med siden her!❤️

Dansklærer, Læsevejleder og Ordblindetestvejleder som brænder for den faglige formidling af danskfaget.

3 Comments

Leave a Reply