Læseforståelse

Formål:

At eleverne på kurset opnår en større læseforståelse.

Vi ved 

  • at der skal undervises i læseforståelse fra skolestarten. da evnen til at forstå en tekst er en kompleks proces som udvikler sig over tid
  • at gode tekniske læsefærdigheder ikke automatisk fører til god læseforståelse og at afkodningskomponenten kan automatiseres – det kan forståelseskomponenten ikke
  • at der er stærke sammenhænge mellem et godt ordforråd og læseforståelsen samt at der skal undervises i læseforståelse i alle fag – gennem hele skoleforløbet
  • at undervisningen skal være systematisk, konkret og eksplicit.

Målet er at læseforståelsen/læseforståelsesstrategierne udgør en integreret del af læsekompetencen.

Dette arbejder vi hen imod vha:

  • undervisning i brug af læsestrategier
  • præsentation og gennemgang af forskellige tekstgenrer og tekststrukturer for herved at opnå et kendskab til disse.

– hvilket letter forståelsen af en tekst

  • undervisning i ordforrrådsudvidelse 

– der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og læseforståelse

Når der arbejdes med instruktionslæsning i bogen ud fra en opskrift på frugtsalat
– så laver vi da frugtsalat!

Der arbejdes med materialet

Tid til læseforståelse” af Lene Bülow m.fl. udgivet af Alinea, som henvender sig til elever i slutningen af 3. – 6. klasse.

Materialet fungerer rigtig godt på kurset, da vi typisk kan nå et opslag pr lektion, efterfulgt af div. læringsspil, Desuden er hæfternes indhold brugbare som lektier, da der er gentagne opgavetyper som kan laves uden forklaring, når først man kender materialet.

Materialet lægger op til systematisk arbejde med læseforståelsesstrategier på både fagtekster og skønlitterære tekster. Teksterne er korte og kan inddrages i grupper, parvis eller som selvstændigt arbejde.

Vi slutter altid af med et læringsspil og et bolsje. Mælkebøtten skal være et godt sted at komme! Det er svært at skulle forlade klassen og være “anderledes”! Det skal der kompenseres for.

Bolsjekrukken er et hit – også når man går i 6. klasse og er på Læseforståelseskursus i Mælkebøtten 🙂