Læselyst

Læseklub

Vi var en af mange skoler, der fik 50.000 kr af UVMs “Pulje til understøttelse af læselyst”. Jeg har siden brugt en del tid på at samle mine ideer til en Læseklub. Det er en drøm, jeg har haft i flere år!📚📚 

Formål

Læseklubben skal være et sted, hvor eleverne kan møde andre på tværs af køn og alder for at samtale om litteratur, dele læseglæde, blive inspireret og få et mere nuanceret billede af den bog, eleven har læst, ved at høre, hvordan andres oplevelse ved bogen har været. Der skal arbejdes med berettermodellen, laves genreforløb og formidles analyseredskaber undervejs.

Udover den faglige vinkel i Læseklubben, vil der også være en social dimension; 

En læseklub giver mulighed for, at være alene sammen, mens man læser, for bagefter at kunne dele sin læseoplevelse med andre. I en læseklub møder eleverne børn og unge fra andre klasser, bliver præsenteret for andres tanker og ideer, får en dybere indsigt i andres oplevelser via læsning og drøftelse af teksten og bliver enten inspireret eller irriteret af at høre om andres læseoplevelse af den samme bog.

Al litteratur handler om relationer mellem mennesker. At læse litteratur er derfor et vigtigt bidrag til et fællesskab og et vigtigt bidrag til at kunne forstå de ting, der foregår omkring os, og den verden vi er fælles om.

Læseklubben skal have som formål, at øge den individuelle læseoplevelse såvel som at skabe fortrolighed og nydelse ved læsning samt hæve læsningens status. Ud over at styrke læselysten og bevare læseglæden vil målsætningen også bestå i at forsøge at nå ud til en bredere læserskare end blot de typiske bogslugere, gennem venskaber og positiv omtale.

Teamwork

Jeg er så heldig, at jeg skal formøble pengene sammen med en skolebibliotekar. (JO – jeg ved godt det hedder PLC, som læsevejleder er jeg selv en del af PLC, og jeg synes, vi kan noget forskelligt og derfor slet ikke behøver have samme betegnelse. Skolebibliotekar lyder i mine ører af meget mere end PLC medarbejder!)

Vi er et godt team, læsevejlederen og skolebibliotekaren! Vi kan lige præcis de to forskellige sider af samme sag, som skal i spil – og vores onsdagsmøder er fyldt med energi! Vi fik styr på organiseringen og skal have møde med dansklærerne, når jeg er retur. Jeg skal nok fortælle mere, når vi er i gang. Skolebibliotekaren dykkede ned i “Hvilke bøger skal vi bruge, hvem egner bøgerne sig til, hvor kan vi skaffe dem, kan vi få alle ønskerne opfyldt” mens jeg har svømmet i “Hvilke materialer skal skabe læselysten, læseglæden, lysten til at dykke dybere ned i teksten, diskutere, fabulere, overveje egne holdninger til temaerne, finde temaerne, give lyst til MERE!”

Der er indkøbt en bogskat af 4 – 10 eksemplarer af forskellige bogtitler. Bogskatten er opbygget, så den samlet indeholder en bred variation af forskellige genrer samt sværhedsgrader. I samråd med dansklæreren inddeles eleverne i grupper efter LUS-trin/interesser. Ca. 4 – 8 elever i hver gruppe. Hver gruppe får samme bog, og der aftales hjemmelektie fra gang til gang, så alle læser lige langt – afstemt med de antal gange klubben har møde. Alle bøgerne er inddelt i 6 afsnit.

Mødet varer altid 1 lektion. Opstarten afholdes altid fælles for alle grupper med et lille oplæg indeholdende dagens fokus (Tema, anslag, synsvinkel o.lign.) Alle læseklubber får samme oplæg.

Til hvert møde hører to kort, som eleverne skal arbejde med.

Det ene kort (blå) indeholder opgaver, der er målrettet den specifikke roman. Der er nye spørgsmål til hvert afsnit, som gruppen skal arbejde med, når de mødes – hver gang. 

Det andet kort (grøn) indeholder opgaver, der er generelle og derfor uafhængige af, hvilken bog gruppen læser. Denne opgave er ofte en lidt sjovere opgave, der kan give anledning til at fodre det sociale aspekt i læselyst-delen; Analysespørgsmål, betoningslæsning, et læsespil, Book Bento ell. lign. 

Alle kort er laminerede og hver gruppe har sin egen lille kasse med kortene. 

Vi har bestilt et hav af lækre bøger fra velvillige forlag, købt møbler i Ikea og hos bibshop, været i Bilka efter rette plantekurve og i Netto efter plastkurve.

Indhold

Jeg har lavet alt indhold til 20 klubmøder! 

  • 3 siders grundig instruktion
  • Plakat til ophæng med “regler”
  • 20 Arbejdsark til underviseren
  • 20 Arbejdskort til eleverne
  • 20 Kopiark med opgaver til alle klubmøder

Opstarten afholdes altid fælles for alle grupper med et lille oplæg af læreren.

Alle læseklubber får samme oplæg. Til hvert møde hører et eller flere kort, som eleverne skal arbejde med.

Alle opgaver kan benyttes uanset, hvilken bog gruppen læser. Opgaverne er ikke målrettet specifikke romaner. Der kan naturligvis tilkobles roman-specifikke opgaver til hvert møde, men indholdet i Læseklub-pakken kan sagtens stå alene!

Du finder det hele her https://danskfaglighed.dk/vare/laeseklub/

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.