Læselyst

Læsning, læseforståelse, samarbejde, bevægelse.

Læsestafet

Start med at dele klassen op i hold af 3.

En læser, en løber, en skriver.

Læseren læser et afsnit op af en bog. 

Løberen lytter. 

Derefter løber løberen hen til skriveren og genfortæller det han/hun lige har fået læst, hvorefter skriveren skriver det ned. Og så fremdeles. 

Efter 2 afsnit byttes rundt på rollerne, så alle tre prøver alle opgaver. 

Slutteligt evalueres der; var det skrevne tæt på det læste? Hvor gik det galt? Hvad kan man gøre bedre næste gang?

Løbelæsning

Læsning, respons og bevægelse

Start med at danne makkerpar

Placer bogen et stykke væk – på et bord eller ved en væg ell.lign.

Der aftales hvilket afsnit der skal læses.

Makkerparrene læser nu skiftevis en linje – fra punktum til punktum.

Under læsningen er der ro på – og tid til at respondere på makkerens læsning, betoning, fejllæsninger osv. 

Derefter skal der spurtes hen til et bestemt punkt – hen til en dør/ gynge … og tilbage igen.

Herefter er det den anden makkers tur – der læses – løbes osv.

Når afsnittet er læs færdigt evalueres der; hvad skal man arbejde med – hvad lærte man af den anden – fik man god respons – osv.


2 Comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.