Danskfagets glæder

Test…

5 forskellige tests rundede jeg i dag! Vi tog demotesten til de nationale test i dag, den rigtige venter i morgen. Derefter tog vi Trivselstesten – Corona eller ej!

Så var der møde i danskfagudvalget for Junioruniverset. Her skulle jeg fortælle om ændringerne i NT – som nu er mere et statsligt måleredskab end et løbende evalueringsværktøj. Alle resultater er slået sammen til en opgavebank. Det er ikke længere muligt at få indblik i, hvad eleverne har vanskeligt ved.Testene skulle være bedre rent statistisk, men som læsevejleder vil jeg mangle det dybere indblik. Man kan som lærer ikke rigtig bruge resultatet til noget. Opgørelsen kan slet ikke stå alene – jeg vil ikke udlevere den uden samtale længere. Men måske vi kan vende det til noget positivt; De daglige data bli’r vigtige. Al lærerens viden og kendskab til eleven kommer til at vægte og fylde mere! Naturligvis sammen med ST prøver, LUS, SUS, Evald og elevsamtaler. Kan vi vende det til en anerkendelse af vores profession?

På samme møde skulle mine kolleger orienteres om den nye test “EVALD” som står for Evaluering af Læseforståelse og Delfærdigheder. Den er udarbejdet af @dortheklintpetersen Petersen og @LouiseRønberg og er et nyt prøvemateriale til mellemtrinnet. EVALD skulle give os “et solidt grundlag for at kunne vurdere elevers forståelse af fagtekster og skønlitterære tekster”. Kommunen har hjemkøbt klasselicenser til 3. og 5. klasse- vi overvejer kraftigt at købe den til 4. klasse også – og samtidig vil det være rart at få licens til individuel testning også. Jeg glæder mig til at prøve den! Alle tests, der ikke SKAL rettes i hånden er kærkomne i denne så trange forberedelsestid.

Sidst men ikke mindst vendte vi ST prøven. Jeg har netop hjemkøbt en ny stak prøver og betalt 2500kr af vores dansk-penge til testpapir! Ingen dansklærere er fan af rettearbejdet og vi GLÆDER os til, at den snart kommer i digital form!!

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.