Trivsel

Ugens udfordring

2019

Den sidste nye kvist – eller rettere det nyeste lille blad på mine kurser i Mælkebøtten, er Ugens udfordring.

En kollega kom og bad om vejledning i forhold til en gruppe elever, der lå meget højt i alle tests, de var tørstige efter nye opgaver, var læseglade og trængte i den grad til mere udfordring. Kollegaen havde differentieret på livet løs, men havde svært ved fortsat at tilgodese deres stigende læringskurve, grundet den store bredde, der er i klassen. Hun ville gerne kunne tilbyde noget mere.

Vi må jo nok, som lærere, erkende, at noget nær 80 procent, hvis ikke mere, af vores tid, går til de fagligt svage elever. Der er bare ikke tid nok til, at vi kan tilgodese alle elevers faglige udvikling lige meget.

Det er frustrerende!

Mit eget barn var velsignet med nogle lærere, der opdagede hendes kundskaber og lærelyst. Hun sprang en klasse over – og det har i den grad været medvirkende til, at hun fortsat er en pige med behov for og lyst til nye udfordringer. Skoleglæde og trivsel er mange ting – og den skal dyrkes og plejes både i den faglige bund og top!

Afledt af min kollegas efterspørgsel kom jeg på at lave kurset “Ugens udfordring”. Her mødes en flok børn, som scorer højt i tests, som læser og staver over gennemsnittet og som trænger til større udfordring.

Formål:

At eleverne på kurset bevarer glæden ved det danskfaglige arbejde og føler sig positivt udfordret i deres kunnen indenfor faget, i henhold til Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling – her set med faglige “briller”.

  1. Ligger udfordringen indenfor det, barnet kan klare alene, sker der ingen udvikling. 
  2. Ligger udfordringen uden for barnets nærmeste udviklingszone, vil barnet føle sig frustreret, og der vil ikke finde nogen læring sted.
  3. Ligger udfordringen derimod inden for barnets nærmeste udviklingszone, vil der ske en læring. 

Mål:

At eleverne lærer nye strategier indenfor faget, at de udvikler deres faglighed og oplever glæden ved at få mulighed for sparring fra elever på samme faglige niveau.

Dette arbejder vi hen imod vha:

  • undervisning i inferensdannelse
  • præsentation og gennemgang af viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer  
  • undervisning i ordforrrådsudvidelse 
  • tegnsætning og grammatik

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *