Grammatik og stavning

Stavning

Stavetræning! Jeg benytter ST prøven fra Hogrefe hvert år. Jeg synes, prøverne giver et godt indblik i klassens og den enkelte elevs udfordringer og succeser i staveprocessen. Som opfølgning benytter jeg flere forskellige materialer og jeg vil forsøge, at dele ud af min viden og erfaring her.

Jeg har gennem tiderne afprøvet en hel del engangsmateriale, og igen i år må jeg konstatere, at jeg ikke kommer gennem alle siderne i de gode men indholdsrige bøger. Dertil er der ALT for meget andet, jeg også gerne vil bruge tid på 🎉

Jeg havde brug for et komprimeret materiale med fokus på netop de stavefærdigheder, som min klasse skal kunne mestre pt. Du kan læse længere nede, hvordan jeg bruger det – og hente gratis downloads med stavetrapper.

Jeg har lavet flere hæfter, som sætter spot på stavningens svære kunst. I 4. klasse – og på mit stavekursus som dækker flere årgange, bruger jeg mit stavehæfte på 24 sider med titlen “Stavekursus”.

Hæftet er tænkt som et træningshæfte til mellemtrinnet eller til brug i den supplerende undervisning. Hæftet kan benyttes til den fælles klasseundervisning eller den individuelle differentierede stavetræning. Øvelserne kommer rundt om de typiske fejltyper på klassetrinnet. Vokalforveksling, konsonantfordobling, stumme bogstaver, navneords endelser, udsagnsords endelser og sammensatte ord. Staveprøven ST 4 af forlaget Hogrefe benytter netop disse fejltyper i deres materiale, som måleredskab for elevernes stavefærdigheder.

Man kan med fordel benytte hæftet til træning af fejltyperne – enten forud for testen eller efterfølgende.

Du kan vælge at købe selve hæftet samt de medfølgende 2 spil her: https://danskfaglighed.dk/vare/stavekursus-haefte-inkl-2-spil/

eller du kan vælge den større pakke (du sparer 100kr); https://danskfaglighed.dk/vare/stavekursus-haefte-med-6-spil-samt-haeftet-dobbeltkonsonant-samlet-pakke/

Denne pakke består af hæftet “Stavekursus”, hæftet “Dobbeltkonsonant” med 2 spil samt de 4 sæt brikker: Navneordskort, Regelmæssige udsagnsord biceps💪🏼, De uregelmæssige udsagnsord lys🕯 og Sammensatte navneord kødben🦴

Med dit køb følger 4 download af alle materialer.

Du finder en lektionsplan over brugen længere nede.

Jeg benytter desuden Morfemhæftet. 22 sider klar til at blive trykt som et hæfte til eleverne.

Her finder de alt, hvad de har brug for, til at forstå hvad morfemer er, hvad de betyder, hvilke slags der findes og, hvorfor de skal kende dem.

Der er indlagte opgaver, repetition af ordklasserne og henvisning til morfemspillet, sammensatte ord-kødben, navneordspyramider og udsagnsordslys.

Du finder hæftet som enkeltstående vare her

eller som del af en større pakke her

Hæftet inkl

Morfemspillet med 4 siders morfempuslespil. Indgår i hæftet

Uregelmæssige udsagnsord-lys

Navneordspyramider

Sammensatte navneord-kødben

Tillægsord-is

Her er alt hvad du har brug for til mange lektioners undervisning og leg med morfemer.

Du finder alt vores stavemateriale her:

https://danskfaglighed.dk/vare-kategori/stavetraening

Lektionsplan over Stavehæftet:

Jeg tænker, grammatik i skriftlig form max kan holde min klasse vågne i 30 min – faktisk mener jeg, at intensiv grammatiktræning i mere end 30 min er den visse død. KUN ved hjælp fra computerspil (stavevejen eks.) eller mine Grammatikleg-spil og brikker og kreative opgaver, kan man have grammatikundervisning i længere tid! Det er selve årsagen til, at jeg har udviklet alle mine spil- grammatik er drøntungt uden “leg” – DERFOR Grammatikleg https://danskfaglighed.dk/grammatikleg/

1. lektion.

Opstart

Jeg gennemgik overskrifterne på forsiden af hæftet på smartboardet(SB), forklarede hvad de betyder og forklarede processen. fortalte det var på baggrund af ST-prøverne, vi lige tog denne runde og hvad man forventer de kan på 4. årg. Delte hæfter ud og de skrev navn på. Det tog 20 min.

2. lektion

Vokalforveksling

Jeg læste siderne om vokalforveksling højt på SB og vi gennemgik opgaverne sammen. Jeg brugte god tid på at snakke om korte og lange vokaler, gav mange eksempler, spurgte mange i klassen,-og så lavede de opgaverne. Stavetrappen blev nøje forklaret og afprøvet i fællesskab. Jeg har lavet et A3 ark, som jeg har hængt op i klassen og lamineret nogle små vokaltrapper til dem, de kan have liggende på deres borde hver især.

Det ligger her til fri download.

3. lektion

Konsonantfordobling

Jeg gennemgår siderne om konsonantfordobling, og de laver siderne hver især. Jeg laver en liste med alle de ord, de kunne finde på SB, og vi prøver at sige ordene med lange vokaler – som var der kun en konsonant efter. De får udleveret brikkerne og går sammen med en makker og laver vendespillet.

4. lektion

Stumme bogstaver

Jeg gennemgår første side om stumme bogstaver. Vi fandt i fællesskab andre eksempler på ord som hylde uden d – der bli’r til hyle og fik en snak om, hvad de stumme bogstaver gør ved nogle ord. Jeg gennemgik side 13 og eleverne fandt spørgeord som vi samlede på tavlen – og repeterede lige spørgsmålstegn….og komma foran i en sætning.

De lavede side 15 med en makker og vi gennemgik på klassen. De gik nu sammen med makkeren igen og skiftedes til at finde på en sætning med stumme bogstaver, som de skriv ned på linjerne. De bytter hæfte med et andet makkerpar og retter deres sætninger.

5. lektion

Navneords endelser

Vi repeterer kort navneord – de skal de gerne snart være ved at have kontrol over. Vi snakker meget om endelser og særligt om forskellen på udsagnsords -ende og navneords -ene. Løbende/løbende. Den er tricky – og skal gentages MANGE gange før den sidder fast. De bøjer ordene i skemaet og går nu i grupper og spiller med navneordskortnene.

6. lektion

Udsagnsords endelser

Jeg gennemgår siden med skemaet over de forskellige tider. Her griner vi af pluskvamperfektum…..megaord. Vi får en masse udsagnsord på tavlen og bøjer dem i alle tiderne. Taler om deres kendetegn og taler om regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord. De deles i 2 grupper og får nu hver deres stak lys https://danskfaglighed.dk/vare/uregelmaessige-udsagnsord-lys/ / biceps https://danskfaglighed.dk/vare/regelmaessige-udsagnsord-boejning-biceps/ som de skal pusle på plads – bagefter bytter de.

7. lektion

Sammensatte ord

Der samtales om side 22 og eleverne laver opgaven. Derefter deles de igen i grupper og 2 sæt kødben https://danskfaglighed.dk/vare/sammensatte-ord-koedben/ fordeles på gulvet. Hvilken gruppe bliver først færdig?…

8. lektion

Evaluering

One Comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.