Danskfagets glæder

Forældre

Når man som jeg bruger en del timer med elever med ordblindhed, er det nødvendigt, at have en god kontakt med deres forældre! Jeg synes, det er svært at finde en vej, hvorpå man kan kommunikere. Jeg har en del på hjerte 😉 og vil mægtig gerne indgå i et samarbejde med forældrene for i fællesskab, at gøre elever med ordblindhed fortrolige med deres IT kompenserende værktøjer, at indynde selvtillid i de her unger, der ofte har fået store nederlag i deres skoletid, at hjælpe forældrene til at hjælpe deres børn, at inspirere og åbne nogle verdener, som de måske ikke kender, for at afhjælpe nogle bekymringer og åbne nogle døre, som kan lette hverdagen for mine FIT elever.

Jeg mødes altid med forældrene, når deres børn har fået taget ordblindetesten og får her en god snak om hjælpemidler mv. Men herefter halter kontakten, – Aula er et dårligt redskab her, da mange af forældrene selv er ordblinde og derfor ikke er ordrige og trygge ved kommunikation ad denne vej.

Jeg oprettede derfor en Facebook-gruppe. Her kan jeg nemt linke til videoer og med billeder og lyd fortælle om nye apps og gode hjemmesider, nye hjælpemidler eller bare hvad vi har lavet i den seneste FIT time. De fleste af mine forældre er med i gruppen og er aktive her. Gruppen er naturligvis lukket og kun Favrdalskolens forældre til ordblinde elever har adgang.

I vinters afholdte jeg så min første Ordcafe. Den har jeg brygget på længe og da den endelig løb af stablen var det den skønneste aften!

Jeg havde lavet et oplæg, der omhandlede alt fra fakta om dysleksi, til en præsentation af forældreguiden på Nota, præsentation af ordblindeefterskoler og tilskudreglerne her til, nyttige hjemmesider med god info og hjælp til ordblinde og deres forældre.

Der var god tid til spørgsmål, sparring og udveksling af alle de bekymringer og tanker man gør sig, når man har et barn med vanskeligheder.

Denne første halvdel var udelukkende for forældre.

Derefter kom mit A-team naturligvis med! I fællesskab havde vi forberedt nogle opgaver til forældrene, som de skulle løse vha appwriter, div apps på telefonene og de redskaber deres børn bruger i hverdagen. Det var en stor succes! Mange forældre havde slet ikke prøvet det før, men nu hvor de sammen med en anden forældre skulle løse en opgave, var de tvunget ud i det – og de fik en meget større forståelse af, hvad deres barn mestrer!

Der var grin, forundring, et sammenhold og en glæde, som jeg aldrig tidligere har oplevet på samme vis på et forældremøde.

Da jeg gik hjem den aften var jeg simpelthen så høj af arbejdsglæde!

Det var en succes, der kræver gentagelse!

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.